Geef uw mening …

De gemeente Altena is voornemens een vrijliggend recreatief fietspad aan te leggen tussen de kern Hank en Vissershang/Biesbosch