Uitnodiging informatiebijeenkomst parkeren centrum Werkendam

Op donderdag 23 maart van 19.30 uur tot circa 20.45 uur organiseren de dorpsraad Werkendam en de gemeente Altena een informatiebijeenkomst over de resultaten en de vervolgstappen van het parkeeronderzoek in Werkendam. Tijdens deze avond horen wij ook graag uw mening en oplossingsrichtingen. U bent van harte uitgenodigd in Dorpshuis Vlechtwerk, H.J. Roubosstraat 3 in Werkendam. U bent welkom vanaf 19.00 uur.

Toelichting op parkeeronderzoek
In juni 2022 is in opdracht van de gemeente Altena een onderzoek gedaan naar het aantal geparkeerde auto’s in het centrum en omliggende straten van Werkendam. Dit onderzoek is uitgevoerd mede op verzoek van bewoners en ondernemers in het centrum die parkeerproblemen ervaren. Ook bij ontwikkeling van woningbouw in het centrum van Werkendam, onder andere door het ombouwen van winkels naar appartementen, ontstaan problemen om te kunnen voldoen aan de parkeernormen.

Programma
Tijdens de informatieavond nemen we u graag mee bij de volgende onderwerpen.

Wij waarderen uw inbreng
Wij horen ook graag uw mening over parkeren in (het onderzoeksgebied) in het centrum van Werkendam. En in het bijzonder zijn we benieuwd naar uw ideeën over oplossingsrichtingen. We gaan daarover graag met u in gesprek.

Er is een centrale presentatie (het is dus geen inloopbijeenkomst)
Er is sprake van een informatiebijeenkomst met een vast programma. Dat betekent dat er een centrale presentatie is en we graag met u in gesprek gaan. Het is dus géén inloop waarbij u op een eigen gekozen tijdstip kunt binnenlopen.

Neem gerust contact met ons op
U kunt met vragen over het parkeeronderzoek contact opnemen met Jos Bleijlevens via e-mailadres j.bleijlevens@gemeentealtena.nl of via telefoonnummer 0183 – 51 67 60.