Privacy Policy

Damen Altena Pers BV (gevestigd en kantoorhoudende te Werkendam aan de Leemansstraat 7, 4251 LD Werkendam) is uitgever van Altena Nieuws. Damen Altena Pers BV respecteert de privacy van de personen die van zijn diensten gebruik maken en stelt de bescherming daarvan te allen tijde voorop. Damen Altena Pers BV gaat zo zorgvuldig mogelijk om met alle gegevens die het ontvangt en houdt zich aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Ons website-adres is: https://www.altenanieuws.nl

Vastleggen en verwerking van (persoons)gegevens

Wanneer u nieuws of advertentiemateriaal instuurt voor plaatsing in Altena Nieuws, wordt u gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Damen Altena Pers BV te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en dat u ons zult informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens.
In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft, kan Damen Altena Pers BV aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de diensten van Damen Altena Pers BV. Dit gaat bijvoorbeeld om:
• Uw e-mailadres voor het versturen van digitale bewijsnummers of het plaatsen van uw personeelsadvertentie op Brabant Werkt.

Bij het insturen van fotomateriaal rechtstreeks aan Damen Altena Pers BV geeft u toestemming het fotomateriaal te plaatsen in de gedrukte uitgave van Altena Nieuws, in de digitale uitgave Altena Nieuws die gepubliceerd op onze website (ePaper) en op onze Facebookpagina.
Bij het insturen van fotomateriaal door een van onze correspondenten, blijft het fotomateriaal eigendom van de correspondent. Wij gaan ervan uit dat de correspondent toestemming voor plaatsing heeft gekregen van de betrokken persoon/personen.

Bijzondere persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@altenanieuws.nl zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.
Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Doeleinden

Damen Altena Pers BV gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden:
• Het uitvoeren van de gebruikersovereenkomst, de uitvoering van uw bestelling en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan.
• Het versturen van digitale bewijsnummers.
• Het versturen van het digi-abonnement.
• Het desgewenst plaatsen van uw personeelsadvertentie op Brabant Werkt.

Bewaartermijn

Damen Altena Pers BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging gegevens

Damen Altena Pers BV maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons, of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@altenanieuws.nl. Damen Altena Pers BV zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Damen Altena Pers BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in zijn Privacy Policy. Hij zal dat via de website kenbaar maken. De wijzigingen zullen direct worden opgenomen in de Privacy Policy.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Damen Altena Pers BV
Leemansstraat 7
4251 LD Werkendam
privacy@altenanieuws.nl

Privacy Policy

Damen Altena Pers BV (gevestigd en kantoorhoudende te Werkendam aan de Leemansstraat 7, 4251 LD Werkendam) is uitgever van Altena Nieuws. Damen Altena Pers BV respecteert de privacy van de personen die van zijn diensten gebruik maken en stelt de bescherming daarvan te allen tijde voorop. Damen Altena Pers BV gaat zo zorgvuldig mogelijk om met alle gegevens die het ontvangt en houdt zich aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Ons website-adres is: https://www.altenanieuws.nl

Vastleggen en verwerking van (persoons)gegevens

Wanneer u nieuws of advertentiemateriaal instuurt voor plaatsing in Altena Nieuws, wordt u gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Damen Altena Pers BV te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en dat u ons zult informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens.
In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft, kan Damen Altena Pers BV aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de diensten van Damen Altena Pers BV. Dit gaat bijvoorbeeld om:
• Uw e-mailadres voor het versturen van digitale bewijsnummers of het plaatsen van uw personeelsadvertentie op Brabant Werkt.

Bij het insturen van fotomateriaal rechtstreeks aan Damen Altena Pers BV geeft u toestemming het fotomateriaal te plaatsen in de gedrukte uitgave van Altena Nieuws, in de digitale uitgave Altena Nieuws die gepubliceerd op onze website (ePaper) en op onze Facebookpagina.
Bij het insturen van fotomateriaal door een van onze correspondenten, blijft het fotomateriaal eigendom van de correspondent. Wij gaan ervan uit dat de correspondent toestemming voor plaatsing heeft gekregen van de betrokken persoon/personen.

Bijzondere persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@altenanieuws.nl zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.
Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Doeleinden

Damen Altena Pers BV gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden:
• Het uitvoeren van de gebruikersovereenkomst, de uitvoering van uw bestelling en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan.
• Het versturen van digitale bewijsnummers.
• Het versturen van het digi-abonnement.
• Het desgewenst plaatsen van uw personeelsadvertentie op Brabant Werkt.

Bewaartermijn

Damen Altena Pers BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging gegevens

Damen Altena Pers BV maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons, of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@altenanieuws.nl. Damen Altena Pers BV zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Damen Altena Pers BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in zijn Privacy Policy. Hij zal dat via de website kenbaar maken. De wijzigingen zullen direct worden opgenomen in de Privacy Policy.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Damen Altena Pers BV
Leemansstraat 7
4251 LD Werkendam
privacy@altenanieuws.nl

Privacy Policy

Damen Altena Pers BV (gevestigd en kantoorhoudende te Werkendam aan de Leemansstraat 7, 4251 LD Werkendam) is uitgever van Altena Nieuws. Damen Altena Pers BV respecteert de privacy van de personen die van zijn diensten gebruik maken en stelt de bescherming daarvan te allen tijde voorop. Damen Altena Pers BV gaat zo zorgvuldig mogelijk om met alle gegevens die het ontvangt en houdt zich aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Ons website-adres is: https://www.altenanieuws.nl

Vastleggen en verwerking van (persoons)gegevens

Wanneer u nieuws of advertentiemateriaal instuurt voor plaatsing in Altena Nieuws, wordt u gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Damen Altena Pers BV te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en dat u ons zult informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens.
In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft, kan Damen Altena Pers BV aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de diensten van Damen Altena Pers BV. Dit gaat bijvoorbeeld om:
• Uw e-mailadres voor het versturen van digitale bewijsnummers of het plaatsen van uw personeelsadvertentie op Brabant Werkt.

Bij het insturen van fotomateriaal rechtstreeks aan Damen Altena Pers BV geeft u toestemming het fotomateriaal te plaatsen in de gedrukte uitgave van Altena Nieuws, in de digitale uitgave Altena Nieuws die gepubliceerd op onze website (ePaper) en op onze Facebookpagina.
Bij het insturen van fotomateriaal door een van onze correspondenten, blijft het fotomateriaal eigendom van de correspondent. Wij gaan ervan uit dat de correspondent toestemming voor plaatsing heeft gekregen van de betrokken persoon/personen.

Bijzondere persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@altenanieuws.nl zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.
Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Doeleinden

Damen Altena Pers BV gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden:
• Het uitvoeren van de gebruikersovereenkomst, de uitvoering van uw bestelling en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan.
• Het versturen van digitale bewijsnummers.
• Het versturen van het digi-abonnement.
• Het desgewenst plaatsen van uw personeelsadvertentie op Brabant Werkt.

Bewaartermijn

Damen Altena Pers BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging gegevens

Damen Altena Pers BV maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons, of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@altenanieuws.nl. Damen Altena Pers BV zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Damen Altena Pers BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in zijn Privacy Policy. Hij zal dat via de website kenbaar maken. De wijzigingen zullen direct worden opgenomen in de Privacy Policy.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Damen Altena Pers BV
Leemansstraat 7
4251 LD Werkendam
privacy@altenanieuws.nl

Privacy Policy

Damen Altena Pers BV (gevestigd en kantoorhoudende te Werkendam aan de Leemansstraat 7, 4251 LD Werkendam) is uitgever van Altena Nieuws. Damen Altena Pers BV respecteert de privacy van de personen die van zijn diensten gebruik maken en stelt de bescherming daarvan te allen tijde voorop. Damen Altena Pers BV gaat zo zorgvuldig mogelijk om met alle gegevens die het ontvangt en houdt zich aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Ons website-adres is: https://www.altenanieuws.nl

Vastleggen en verwerking van (persoons)gegevens

Wanneer u nieuws of advertentiemateriaal instuurt voor plaatsing in Altena Nieuws, wordt u gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Damen Altena Pers BV te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en dat u ons zult informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens.
In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft, kan Damen Altena Pers BV aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de diensten van Damen Altena Pers BV. Dit gaat bijvoorbeeld om:
• Uw e-mailadres voor het versturen van digitale bewijsnummers of het plaatsen van uw personeelsadvertentie op Brabant Werkt.

Bij het insturen van fotomateriaal rechtstreeks aan Damen Altena Pers BV geeft u toestemming het fotomateriaal te plaatsen in de gedrukte uitgave van Altena Nieuws, in de digitale uitgave Altena Nieuws die gepubliceerd op onze website (ePaper) en op onze Facebookpagina.
Bij het insturen van fotomateriaal door een van onze correspondenten, blijft het fotomateriaal eigendom van de correspondent. Wij gaan ervan uit dat de correspondent toestemming voor plaatsing heeft gekregen van de betrokken persoon/personen.

Bijzondere persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@altenanieuws.nl zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.
Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Doeleinden

Damen Altena Pers BV gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden:
• Het uitvoeren van de gebruikersovereenkomst, de uitvoering van uw bestelling en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan.
• Het versturen van digitale bewijsnummers.
• Het versturen van het digi-abonnement.
• Het desgewenst plaatsen van uw personeelsadvertentie op Brabant Werkt.

Bewaartermijn

Damen Altena Pers BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging gegevens

Damen Altena Pers BV maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons, of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@altenanieuws.nl. Damen Altena Pers BV zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Damen Altena Pers BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in zijn Privacy Policy. Hij zal dat via de website kenbaar maken. De wijzigingen zullen direct worden opgenomen in de Privacy Policy.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Damen Altena Pers BV
Leemansstraat 7
4251 LD Werkendam
privacy@altenanieuws.nl

Privacy Policy

Damen Altena Pers BV (gevestigd en kantoorhoudende te Werkendam aan de Leemansstraat 7, 4251 LD Werkendam) is uitgever van Altena Nieuws. Damen Altena Pers BV respecteert de privacy van de personen die van zijn diensten gebruik maken en stelt de bescherming daarvan te allen tijde voorop. Damen Altena Pers BV gaat zo zorgvuldig mogelijk om met alle gegevens die het ontvangt en houdt zich aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Ons website-adres is: https://www.altenanieuws.nl

Vastleggen en verwerking van (persoons)gegevens

Wanneer u nieuws of advertentiemateriaal instuurt voor plaatsing in Altena Nieuws, wordt u gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Damen Altena Pers BV te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en dat u ons zult informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens.
In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft, kan Damen Altena Pers BV aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de diensten van Damen Altena Pers BV. Dit gaat bijvoorbeeld om:
• Uw e-mailadres voor het versturen van digitale bewijsnummers of het plaatsen van uw personeelsadvertentie op Brabant Werkt.

Bij het insturen van fotomateriaal rechtstreeks aan Damen Altena Pers BV geeft u toestemming het fotomateriaal te plaatsen in de gedrukte uitgave van Altena Nieuws, in de digitale uitgave Altena Nieuws die gepubliceerd op onze website (ePaper) en op onze Facebookpagina.
Bij het insturen van fotomateriaal door een van onze correspondenten, blijft het fotomateriaal eigendom van de correspondent. Wij gaan ervan uit dat de correspondent toestemming voor plaatsing heeft gekregen van de betrokken persoon/personen.

Bijzondere persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@altenanieuws.nl zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.
Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Doeleinden

Damen Altena Pers BV gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden:
• Het uitvoeren van de gebruikersovereenkomst, de uitvoering van uw bestelling en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan.
• Het versturen van digitale bewijsnummers.
• Het versturen van het digi-abonnement.
• Het desgewenst plaatsen van uw personeelsadvertentie op Brabant Werkt.

Bewaartermijn

Damen Altena Pers BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging gegevens

Damen Altena Pers BV maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons, of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@altenanieuws.nl. Damen Altena Pers BV zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Damen Altena Pers BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in zijn Privacy Policy. Hij zal dat via de website kenbaar maken. De wijzigingen zullen direct worden opgenomen in de Privacy Policy.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Damen Altena Pers BV
Leemansstraat 7
4251 LD Werkendam
privacy@altenanieuws.nl