Informatiebijeenkomst verbetering A27 Houten – Hooipolder 

Uitnodiging informatiebijeenkomst woensdag 19 juni
 

Na jaren van voorbereidingen zijn Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie ALSÉÉN gestart  met werkzaamheden voor de verbetering van de A27 tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Hooipolder. De eerste onderhoudswerkzaamheden hebben plaatsgevonden, met name tijdens weekendafsluitingen. Dit jaar vinden er nog drie weekendafsluitingen plaats en wordt ook vooruitgekeken naar de werkzaamheden in 2025 en verder. Om bewoners en bedrijven in gemeente Altena te informeren, organiseren Rijkswaterstaat en ALSÉÉN op woensdag 19 juni een informatiebijeenkomst.

Informatiebijeenkomst op 19 juni
De informatiebijeenkomst vindt plaats in het Wapen van Emmickhoven, Brugdam 5 in Almkerk. Inwoners en ondernemers zijn welkom tijdens de middagsessie van 16.00 tot 18.00 uur of de avondsessie van 19.00 tot 21.00 uur. De invulling is voor beide sessies gelijk. Tijdens de bijeenkomst geeft Rijkswaterstaat een toelichting over de onderhoudswerkzaamheden die dit jaar gepland zijn. Ze vertellen wat er de komende jaren gaat gebeuren in Altena en welke hinder dit kan betekenen voor verkeer. Ook is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen. 

Programma 
U bent vanaf 16.00 (middagsessie) of 19.00 uur (avondsessie) van harte welkom in het Wapen van Emmickhoven in Almkerk. Na een algemene presentatie van Rijkswaterstaat waarin zij de verschillende thema’s toelichten, kunt u op de informatiemarkt in gesprek gaan met medewerkers van Rijkswaterstaat en ALSÉÉN. Op deze markt komen verschillende thema’s aan bod zoals de onderhoudswerkzaamheden, bereikbaarheid tijdens de bouw, geluidschermen en de verschillende stappen van de bouw.

Het programma ziet er als volgt uit:

Middagsessie

  • 16.00 uur Inloop bezoekers
  • 16.10 uur Algemene presentatie over het project en wat er gaat gebeuren in de regio de aankomende periode
  • 16.45 uur Informatiemarkt 
  • 18.00 uur Einde  

Avondsessie

  • 19.00 uur Inloop bezoekers
  • 19.10 uur Algemene presentatie over het project en wat er gaat gebeuren in de regio de aankomende periode
  • 19.45 uur Informatiemarkt 
  • 21.00 uur Einde  

Aanmelding
Wilt u bij de bijeenkomst zijn? U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 14 juni aanmelden via www.a27houtenhooipolder.nl/19juniAltena