Heeft u een goed idee voor een beter Altena?

Aan de Slag met uw idee!
Als inwoner van gemeente Altena kunt u op ‘Aan de Slag’ uw idee kwijt. Dat kan een idee zijn voor de verbetering van de buurt. Of een idee waar u de leerlingen van de dorpsschool blij mee maakt. Misschien helpt uw idee een sportvereniging? Kortom een idee om iets te verbeteren, te veranderen of gewoon mooier te maken! Een beter Altena dus!

Aanmelden
U kunt uw idee aanmelden via de website aandeslag.gemeentealtena.nl. Op deze website staan verschillende voorbeelden van eerder ingestuurde ideeën.

Spelregels

  • U heeft gemeente Altena nodig bij de uitvoering van het idee
  • Het idee moet passen bij de plannen van gemeente Altena
  • U wilt ook meedenken en meewerken aan het idee
  • Het idee is ook voor andere mensen
  • Het idee is vriendelijk en beschadigt niemand
  • Het idee heeft geen commercieel doel

Verzamel stemmen voor uw idee!
U wilt natuurlijk dat uw idee wordt uitgevoerd! Vraag daarom zoveel mogelijk buren of andere inwoners om te stemmen op uw idee.

  • Binnen 30 dagen meer dan 10 stemmen? Dan krijgt u een uitnodiging om uw idee te bespreken met iemand van de gemeente.
  • Binnen 30 dagen minder dan 10 stemmen?  Dan krijgt u helaas geen uitnodiging.

Vragen?
Heeft u een vraag over Aan de Slag? Stuur een e-mail naar aandeslag@gemeentealtena.nl.