Concrete (ver)bouwplannen? Veranderingen vanaf 1 januari 2024

In Nederland gaan 2 nieuwe wetten gelden vanaf 1 januari: de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). U krijgt hiermee te maken als u plannen heeft om iets te veranderen in uw leefomgeving.

Dit zijn de 6 belangrijkste veranderingen

 • Meer tijd nodig voor het proces
  De nieuwe manier van werken kost in het begin waarschijnlijk meer tijd. We vragen uw begrip hiervoor. Uiteindelijk is het doel van de Omgevingswet dat u juist sneller een antwoord krijgt.

 • Kwaliteitsborger inschakelen
  U of uw aannemer moet zelf een kwaliteitsborger inschakelen en betalen. Een kwaliteitsborger is een onafhankelijke controleur. Hij controleert het bouwtechnische deel van uw plan: vooraf, tijdens de bouw en na afloop. Voor 2024 geldt dit alleen bij nieuwbouw. Vanaf 2025 ook voor verbouwingen.

 • Kosten veranderen
  De kosten die u aan de gemeente betaalt (leges) veranderen. Dat is ieder jaar zo. Maar nu zijn er extra veranderingen. De reden is dat de kwaliteitsborgers het bouwtechnische deel controleren bij bepaalde vergunningen.

 • Een nieuw Omgevingsloket
  Vanaf 1 januari 2024 is er een nieuw Omgevingsloket. Hier vraagt u uw vergunning(en) aan.

 • Geen bestemmingsplannen, maar een omgevingsplan
  Er zijn vanaf 1 januari 2024 geen bestemmingsplannen meer. Er komt 1 omgevingsplan voor de hele gemeente Altena. Wij toetsen uw aanvraag aan het omgevingsplan. De regels in het omgevingsplan zijn gelijk of makkelijker geworden.

 • Geen vergunningen van rechtswege
  Er ontstaat geen vergunning van rechtswege meer. Dit betekent dat een vergunningsaanvraag niet meer automatisch wordt goedgekeurd als de beslistermijn verloopt.

Wat is handiger: in 2023 of in 2024 een aanvraag doen?
Dat hangt van uw plan af en hoeveel informatie u nu al heeft verzameld. U kunt ons het beste even een informatieverzoek doen via onze website. Dan denken we met u mee wat in uw situatie het handigste en voordeligste is. Zoek op onze website op ‘informatieverzoek’ of ga direct naar www.gemeentealtena.nl/actueel/informatie-vergunningen. U kiest in het informatieverzoek voor de optie ‘Ik wil iets anders weten’.

Meer informatie vindt u op onze website
U vindt meer informatie en veelgestelde vragen op:

 • gemeentealtena.nl/Omgevingswet
 • gemeentealtena.nl/Wkb