Aanwijzing Lokale Omroep

Sinds 1 januari 2019 is de Stichting RTV Altena door het Commissariaat voor de Media aangewezen als de lokale omroep voor de gemeente Altena. Deze aanwijzing heeft standaard een looptijd van 5 jaar, dus tot 1 januari 2024. RTV Altena dient voor de nieuwe periode tot 1 januari 2029 weer een aanvraag in.

In principe kan iedere organisatie die denkt hiervoor de juiste kwalificaties te hebben, voor de komende 5 jaar een aanvraag indienen bij het Commissariaat.
Meer informatie hierover is te vinden op www.cvdm.nl/toestemmingen/lokale-omroep-beginnen.
Deze aanvraag kan tot 1 juli 2023 worden ingediend.